Hoe een uitzetting voorkomen

Informatie komende uit de website: http://www.gettingthevoiceout.org

Als u een persoon in een gesloten centrum kent die met uitzetting bedreigd wordt….

Probeer er achter te komen:

  • 0f dit de eerste keer is dat men deze persoon naar het vliegveld heeft gebracht…
  • Wat is het vluchtnummer dat vermeld staat op het “ticket” dat in het centrum is ontvangen. Het is niet voldoende om de maatschappij te kennen: Turkish Airlines heeft bijvoorbeeld 4 vluchten per dag vanuit Brussel; wat is de mogelijke tussenlanding en het nummer van de volgende vlucht naar de eindbestemming. In sommige landen hebben we linken met andere activisten die kunnen ingrijpen tijdens de tussenstop.
  • Staat er “met een begeleider” op het ticket of heeft de maatschappelijk werker deze persoon laten weten dat er een begeleider mee zou komen?
  • Probeer contact op te nemen met de advocaat van deze persoon om te weten te komen of er nog beroepsprocedures lopen!
    Tijdens de eerste uitwijzingspoging worden de gedetineerden naar de luchthaven gebracht en hebben ze het recht om te weigeren te vertrekken. Maar in de praktijk vraagt de politie hen met aandrang of ze toch niet willen vertrekken en zegt hen “de volgende keer is het met een escorte en dat is niet aangenaam”. Als de persoon weigert, wordt deze teruggebracht naar een centrum (niet altijd terug naar hetzelfde centrum, dit om hen te verwijderen van hun vrienden of kennissen).

Er zijn zelden uitzonderingen geweest op deze regel, waarbij tijdens de eerste uitwijzingspoging, de escorte zonder vooraf aangekondigd te zijn aanwezig was.
Als algemene regel (tenzij er een verrassingsuitzondering is) worden de mensen die uitgezet zullen worden tijdens de tweede (soms derde) uitwijzingspoging, vóór de aankomst van de passagiers, als worst, geboeid op het politiebureau en met de begeleider naar de achterkant van het vliegtuig gedragen. Hier is een recente getuigenis: http://www.gettingthevoiceout.org/arrestation-et-tentative-dexpulsion-audio/
Het is belangrijk om te weten of deze persoon een mobilisatie op de luchthaven wil om de passagiers te informeren over zijn/haar aanwezigheid in het vliegtuig. Zo ja, dan is het ook belangrijk om aan deze persoon uit te leggen dat hij/zij geluid moet maken om de passagiers te waarschuwen van zijn/haar aanwezigheid in het vliegtuig (soms wordt men verborgen achter een gordijn enis men zo onzichtbaar voor de passagiers)!
Het is ook belangrijk om te weten dat als deze poging tot uitzetting mislukt, hij/zij soms op de luchthaven wordt vastgehouden en stiekem op een andere vlucht gezet wordt, vaak van een andere luchtvaartmaatschappij!

1) VOOR DE UITZETTING

Als een individuele of collectieve uitzetting wordt aangekondigd, geef dan een waarschuwing aan uw contactpersonen en de pers, waarbij u kort de situatie van de persoon (of groep van personen) die het risico loopt te worden uitgezet presenteert, de vluchtgegevens doorgeeft en mensen uitnodigt om te protesteren bij de autoriteiten en de luchtvaartmaatschappij (bellen/mailen/boodschappen via Facebook en Twitter enz.).
Nodig ook mensen uit om naar de luchthaven te gaan, maak een afspraak bij de check-in van deze vlucht ten minste twee uur voor vertrek  (deze laatste actie is niet mogelijk in geval van een collectieve uitzetting vanuit een militaire luchthaven).
“Luchtvaartmaatschappijen zijn de zwakke schakel in het uitwijzingssysteem’, zoals de Britse journalist Ian Dunt in 2014 schreef. Het is aan ons om deze schakel uit te schakelen!

2) DE DAG VAN DE UITZETTING

Ga naar de luchthaven om de bewustwording te vergroten bij passagiers die aan boord van dezelfde vlucht gaan en die vaak niet weten wat een uitzetting is. Als hun wordt uitgelegd dat een persoon tegen zijn wil aan boord zal komen en dat hij/zij het slachtoffer zal worden van geweld, kunnen passagiers besluiten om één keer aan boord in te grijpen om deze uitzetting te voorkomen.

3) IN HET VLIEGTUIG

De persoon die het slachtoffer is van een poging tot uitzetting kan proberen zich te verzetten en de aandacht van andere passagiers te trekken.
Passagiers kunnen weigeren te gaan zitten totdat de persoon die met geweld moet worden gerepatrieerd, van boord is gegaan. De piloot zal niet opstijgen als hij of zij van mening is dat de vliegveiligheid niet gewaarborgd is. Als een passagier weigert te gaan zitten, kan het vliegtuig niet vertrekken. De piloot zal de persoon die moet worden uitgezet uit het vliegtuig halen. Het is al eerder gebeurd dat de passagier die weigerde te gaan zitten ook van boord is moeten gaan en soms op een “zwarte lijst” van een luchtvaartmaatschappij is geplaatst. Hij/zij kan ook beschuldigd worden van “kwaadwillige obstructie van het luchtverkeer” (zie in dit verband de campagne #jenelabouclepas, ter ondersteuning van de “6 helden”die in proces waren omdat ze in augustus 2016 tegen een uitwijzing geprotesteerd hebben en die uiteindelijk door de rechtbank vrijgesproken werden).
Als de uitzetting plaatsvindt, probeer dan de getuigenis van de uitgezette persoon te verzamelen, misbruik en geweld te melden en deze informatie te gebruiken in uw campagnes en acties. In het algemeen is het belangrijk om het publiek bewust te maken van het probleem van de deelname van luchtvaartmaatschappijen aan gedwongen repatriëringsoperaties en om deze maatschappijen aan te spreken door middel van acties en campagnes.
Zie ook het zwartboek over de uitzettingen via luchtverkeer https://issuu.com/nad.b/docs/carnet_noir7.

Ziehier een filmpje gemaakt door The Protest Productions Collective uit Wenen over “How to stop a deportation” (“Hoe een uitzetting stoppen”):